Spektakl „ERROR”

Zakończone


Akademia Esprit z Ustronia przygotowuje ze swoimi podopiecznymi nowy musical.
Spektakl „ERROR” to opowieść o dzieciach i nastolatkach uwikłanych w wirtualną rzeczywistość. Początkowo beztroska przygoda z czasem skłania dzieci do współpracy ze sobą, wskutek czego uczestnicy wyprawy uzmysławiają sobie swoje słabości, uzależnienia oraz pułapki, które w dobie coraz bardziej skomputeryzowanej rzeczywistości XXI w. czyhają na wszystkich – bez względu na wiek.
Musical ma skłonić widza do refleksji – jak łatwo w dzisiejszych czasach, zatraceni w cyberprzestrzeni, zapominamy o świecie rzeczywistym, o drugim człowieku i o wartościach, które są w życiu najważniejsze.
„ERROR” to profilaktyczne przedstawienie mówiące o uzależnieniach młodych ludzi od gier komputerowych i internetu. Porusza tematy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w środowisku cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych mediach. Musical skorelowany jest z hasłami zapisanymi w szkolnych Programach Wychowawczo - Profilaktycznymi; jest atrakcyjną formą dotarcia do młodych ludzi z ważnymi i istotnymi tematami. Muzyka, śpiew i taniec trafiają do młodego odbiorcy najlepiej.

Spektakl będzie grany w MDK Prażakówka 14 czerwca 2019 r. o 10:00 lub 12:00. Cena biletu dla szkół: 10 zł, dla opiekunów wejście gratis. Zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy też na stronę musicalu http://musical-error.pl oraz do kontaktu - tel. 606 486 333, info@esprit-akademia.pl.

Informacje  • Ustroń
  • 2019-06-14 10:00
    2019-05-17 10:13
  • 606 486 333
    Telefon
  • info@esprit-akademia.pl
    Mail