Spotkanie gajdoszy i dudziarzy

Zakończone


Spotkanie gajdoszy i dudziarzy w tym roku skupione jest wokół nowego wydawnictwa „Gajdy z bliska – technika i repertuar na CD”.  Jest efektem realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach” projektu o podobnym tytule „Gajdy beskidzkie z bliska – technika i repertuar na CD” dofinasowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018 – EtnoPolska”.

Gajdy i skrzypce są dwoma podstawowymi instrumentami, które charakteryzują Beskid Śląski. Ochrona umiejętności gry na gajdach i ich budowy jest przedmiotem troski wielu osób – czynnych instrumentalistów i instytucji. Ważnym zadaniem jest również utrwaleni tradycyjnego repertuaru, który stanowi materiał źródłowy pomocny przy nauce gry na gajdach.

Wydawnictwo składa się z dwóch części – książeczki z opisem instrumentu i wszystkimi aspektami technicznymi autorstwa Ewy Cudzich i Piotra Pańczyka oraz z transkrypcjami nutowymi utworów zawartych na płycie. Dodatkowym atutem są reprodukcje prac artysty-malarza Jana Wałacha (1884-1979), udostępnione przez Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Płyta CD jest swoistym wzornikiem, znalazła się na niej muzyka tradycyjna, a także forma pisana - aspekty techniczne omawiające budową instrumentu, sposoby strojenia.

Na płycie znalazło się 11 utworów na gajdy i skrzypce w wykonaniu Zbigniewa Wałacha i Jana Wałacha, opatrzone słowem wstępnym Piotra Probosza oraz poezją Jerzego Probosza (1901-1942). Materiał stanowi jeden z elementów ochrony, podtrzymania tradycji gry i budowy instrumentów. Tego typu inicjatywy, wraz z badania etnograficznymi i dokumentacją wizualną, prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej mają na celu uświadamianie i popularyzowanie wartości i znaczenia tradycji gry, i budownictwa tegoż instrumentu. Jest to szczególnie ważne również w kontekście wpisu na Krajowa Listę Niematerialnego Dziedzictwa gajd, „Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry”.

W koncercie wezmą udział przedstawiciele różnych regionów, reprezentanci Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Podhala, a także Słowacji. Swój udział zapowiedzieli m.in. Jan Karpiel-Bułecka z Zakopanego, Lubomir Tatarka z Slovenská Ľupča.

Szczegółowe informacje na profilu facebookowym stowarzyszenia www.faceboook.com/NaGroniach/

 

Całość zostanie zaprezentowana podczas koncertu gajdoszy i dudziarzy w Istebnej, który odbędzie się 17 listopada 2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w Istebnej.

 

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”

Informacje  • Istebna
  • 2018-11-17 18:00
    2018-11-07 11:26