XIV Festiwal Ekumeniczny - uroczyste otwarcie Festiwalu

Zakończone


Wernisażem malarstwa Pawła Wałacha (Trzyniec/Niebory) w dniu 15.06.2018r. o godz. 16.00 w Muzeum Ustrońskim rozpocznie się tegoroczna XIV edycja FESTIWALU EKUMENICZNEGO w Ustroniu zorganizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. Podczas spotkania odbędzie się koncert orkiestry kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Cieszynie pod dyr. Anny Wieczorek - Talik. Gościem specjalnym spotkania będzie prof. Daniel Kadłubiec. Paweł Wałach urodził się 2 lutego 1942 roku w Śmiłowicach. W 1977 roku ukończył wydział Plastyczny Konserwatorium w Ostrawie. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Republice Czeskiej oraz Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Nieborach. Tworzy prace malarskie związane przede wszystkim z kulturą regionalną. Maluje tradycyjne zwyczaje, obrzędy, góralskie chałupy, stroje mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz piękne krajobrazy i przyrodę. Uznawany jest za ostatniego zaolziańskiego malarza, który podejmuje tematykę folkloru. Swoje obrazyprezentuje na wystawach organizowanych w Polsce, w Czechach, na Zaolziu oraz na Słowacji i Węgrzech. Jest laureatem prestiżowej nagrody "Tacy Jesteśmy" przyznawanej przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

Informacje  • Ustroń
  • 2018-06-15 00:00
    2018-05-29 21:24