Ustroń uporządkuje okolice rzeki Wisły oraz odtworzy zasoby przyrodnicze. Właśnie przystąpiono do działań związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych. Jak poinformował strateg marki Miasta Ustroń z Urzędu Miejskiego w Ustroniu Przemysław Wojtasik - Głównym założeniem projektu jest poprawa stanu naturalnego środowiska naturalnego oraz poprawa warunków turystycznych w rejonie nadbrzeży rzeki Wisły w granicach administracyjnych miasta Ustroń.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont istniejącej ścieżki turystyczno-edukacyjnej, obejmującej lewy brzeg Wisły i częściowo prawy, zostanie wykonana kładka pieszo-jezdna. Przewidziano również m.in. usunięcie roślinności inwazyjnej, w szczególności rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego, barszczu Sosnowskiego oraz nawłoci. Zostaną przeprowadzone uzupełnienia nasadzeń krzewów i drzew gatunków. Dodatkowo zostaną zamontowane elementy małej architektury m.in: hotele dla owadów, lęgowe, stojaki na rowery, stacje naprawy rowerów oraz ławki.