Poznaliśmy wyniki 30. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych w Wiśle. Międzynarodowa Rada Artystyczna po dogłębnej i uważnej analizie programów wszystkich zespołów oraz po sprawdzeniu ich zgodności z zasadami i wymogami regulaminowymi przyznała:

Grand Prix
zespołowi NÁDASDY z Budapesztu - Węgry

oraz cztery nagrody regulaminowe zespołom

DANZARES z Santiago - Chile
za przedstawienie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Wyspy Wielkanocnej

JUROŠĺK z Michalovic - Słowacja
za wspaniałą technikę taneczną

MYSTKOWIANIE z Mystkowa - Polska
za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko-pogórzańskiego

JASEN z Šaptinovci - Chorwacja
za autentyczność i wierność tradycji.

Nagrodę dodatkową otrzymał zespół ARSIANI z Batumi - Gruzja.