W słoneczną sobotę 26 października 2019r. miały miejsce niezwykle uroczyste obchody 90 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum. „Fajermóni” mieli powody do świętowania - tym bardziej, że w dniu jubileuszu poświęcono wóz ratowniczo- pożarniczy Mercedes Sprinter 519, który dojechał do jednostki… w nocy przed uroczystością.

Świętowanie rozpoczęło się od przemarszu spod remizy OSP w rytm marszy granych przez Orkiestrę Dętą z Trójwsi do kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce Centrum. Tam miała miejsce uroczysta msza święta sprawowana przez proboszcza parafii, ks. Stanisława Pindla.

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na plac za kościołem, gdzie odbył się uroczysty apel. Ceremoniał rozpoczął się raportem, który złożył dowódca uroczystości dh. Robert Bury a meldunek przyjął Komendant Gminny ZOSPRP, dh. Stanisław Legierski .

Po raporcie i po podniesieniu flagi państwowej na maszt, Prezes OSP Jaworzynka-Centrum dh. Marian Stańko powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Wójt Gminy Istebna dh Łucja Michałek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Józef Herzyk, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie brygadier Ryszard Kukuczka, Komendant Gminny ZOSPRP, Przewodniczący Rady. Gminy Istebna dh. Stanisław Legierski, Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSPRP dh. Mirosław Kukuczka, Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzej Klimek, Radni Gminy Istebna, ksiądz proboszcz Stanisław Pindel i ks. Jerzy Kajzar, Sołtys Wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok, delegacje i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek oraz Orkiestra Dęta z Trójwsi.

Następnie prezes jednostki przybliżył jej niezwykle ciekawą historię. „Obchodzimy naszą uroczystość w poczuciu satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku społecznej służby dla drugiego człowieka. (…) Cofnijmy się o 90 lat. W 1929 roku garstka ludzi zakładała w Jaworzynce Ochotniczą Straż Pożarną. Pan kierownik szkoły Paweł Zowada, pan Jerzy Ćmiel z Czerchli, pan Paweł Małyjurek zo Stawu i nauczyciel Jan Macoszek zwołali na Krzyżowej zebranie organizacyjne. W szeregi strażaków wstąpiło wtedy 60 ochotników. Początki były bardzo trudne, gdyż oprócz chęci i zapału nie było niczego.(…) - mówił dh Marian Stańko, a następnie przybliżył dzieje kolejnych dekad, modernizację i zakup mundurów i sprzętu, budowę remizy, sukcesy druhów jednostki. Ostatnim z wymienionych punktów była wiadomość dosłownie „z ostatniej chwili” - przyjazd najnowocześniejszego nabytku – fabrycznie nowego Mercedesa Sprinter 519.

Po przemówieniu wręczono zasłużonym strażakom statuetki „za długoletnią działalność na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej” . Otrzymali je: Dh Józef Rucki, dh Paweł Rucki, dh Stanisław Zogata , dh Paweł Kajzar , dh Józef Łabaj. Statuetką za zasługi na rzecz OSP Jaworzynka Centrum wyróżnieni zostali: Wójt Gminy Istebna dh Łucja Michałek oraz Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Uchwałą Zarządu OSP w Jaworzynce Centrum została także wyróżniona Orkiestra Dęta z okazji 45- lecia działalności przy OSP Jaworzynka Centrum.

Następnie ks. Stanisław Pindel dokonał poświęcenia lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Prezes Marian Stańko podziękował osobom, dzięki którym możliwy był zakup wozu. Słowa wdzięczności skierował do: Wiceministra Stanisława Szweda, który wsparł jednostkę w pozyskaniu funduszy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego Józefa Herzyka za pilotaż sprawy, a przede wszystkim Wójt Gminy dh Łucji Michalek za czuwanie nad całością przedsięwzięcia i pomoc w przyspieszeniu sprawy. Podziękował także radzie gminy za dofinansowanie przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania samochodu.

Na koniec okolicznościowe przemówienia i gratulacje dla jednostki wygłosili zaproszeni goście, między innymi: Wiceminister Stanisław Szwed, Wójt Gminy Istebna dh Łucja Michałek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP brygadier Ryszard Kukuczka, Komendant Gminny ZOSPRP, Przewodniczący Rady. Gminy Istebna dh. Stanisław Legierski, Prezes Zarządu Oddz. Gminnego ZOSPRP dh. Mirosław Kukuczka, Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura. Strażakom życzono zapału, bezpiecznych wyjazdów i powrotów, jak najwięcej młodych następców.

Następnie ponownie uformowano szyk i odbył się przemarsz do remizy OSP, gdzie goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej jednostki. Tam odbył się również wspólny posiłek i dalsza część obchodów.

Dziewięć dekad pracy społecznej, 5 pokoleń strażaków, tysiące wyjazdów, akcji, ogromne zaangażowanie i praca „Bogu na chwałę a ludziom na ratunek” – to w ogromnym skrócie dorobek OSP Jaworzynka Centrum. Z nowym samochodem i dobrze rokującym młodym pokoleniem „fajermonów” wjeżdża w dziesiątą dekadę … zmierzając w kierunku setki. Wszystkim druhnom i druhom życzymy wszystkiego najlepszego i gratulujemy tak pięknego jubileuszu!

                                                                                                                Barbara Juroszek