Pod przewodnictwem prezesa Andrzeja Kraśnickiego w czwartek, 27 kwietnia, w Centrum Olimpijskim w Warszawie na swym pierwszym posiedzeniu zebrał się wybrany pięć dni wcześniej Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym celem obrad było ukonstytuowanie się władz Komitetu na kadencję 2017-2021. Wiceprezesem PKOl-u został Apoloniusz Tajner.

Do Prezydium Zarządu - obok A. Kraśnickiego - zostali wybrani: jako I wiceprezes - Irena Szewińska (MKOl), wiceprezesi: Mieczysław Nowicki (Towarzystwo Olimpijczyków Polskich), Ryszard Stadniuk (Polski Związek Towarzystw Wioślarskich), Apoloniusz Tajner (Polski Związek Narciarski), sekretarz generalny - Adam Krzesiński (Towarzystwo Olimpijczyków Polskich), skarbnik - Andrzej Witkowski (Polski Związek Motorowy), członkowie: Anna Bajan (Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego), Dariusz Banaszek (Polski Związek Kolarski), Jacek Bierkowski (Towarzystwo Olimpijczyków Polskich), Zbigniew Boniek (Polski Związek Piłki Nożnej), Marian Dymalski (AZS), Andrzej Jaworski (Polski Związek Hokeja na Lodzie), Adam Konopka (Polski Związek Szermierczy), Tomasz Kwiecień (Polski Związek Strzelectwa Sportowego) i Piotr Małachowski (Komisja zawodnicza PKOl).

Komisję rewizyjną tworzą z kolei: Zenon Hajduga (przewodniczący), Zbigniew Stosio (zastępca przewodniczącego), Jerzy Pietrzyk (sekretarz) oraz Bartłomiej Korpak i Bogdan Sojkin (członkowie).