Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie informuje, iż w próbce wody pobranej w dniu 19.10.2016 r. w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Jaworzynka”, 43-476 Jaworzynka 89 w ramach nadzoru stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w ilości 2 jtk w 100 ml wody. W związku z powyższym jakość wody nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) i nie nadaje się do spożycia przez ludzi.


Mając to na uwadze PPIS wydał decyzję, w której nakazał natychmiastowo unieruchomić przedmiotowe ujęcie wody oraz zapewnić odbiorcom alternatywne zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi. Informacje dotyczące jakości wody pochodzącej z ujęcia CWS „Jaworzynka” obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Cieszynie
Teresa Wałga