W kwietniu w Urzędzie Miejskim w Wiśle odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 942, mającej polegać m.in. na budowie tak długo oczekiwanego chodnika od skrzyżowania ulic Malinka i Czarne do skoczni im. Adama Małysza. Inwestycja ta z pewnością poprawiłaby komunikację podczas zawodów rozgrywanych na obiekcie.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu w ZDW Lesław Kmieć, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie Łukasz Godula, komendant Komisariatu Policji w Wiśle Marek Legierski, przedstawiciel firmy SAFEROAD Aleksander Glowania i dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku Grzegorz Kotowicz. Podczas spotkania przedyskutowano funkcję, jaką pełni ww. odcinek drogi w trakcie organizacji zawodów na skoczni. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Czarne do obiektu skoczni narciarskiej w Wiśle Malince. Koncepcja ta przewiduje budowę chodnika o całkowitej szerokości 3,5 metra po stronie południowej drogi wojewódzkiej oraz poszerzenie korpusu drogowego i budowę jezdni o szerokości 7 metrów. Przewiduje się także budowę zatoki autobusowej za wjazdem do Ośrodka Wypoczynkowego „Geovita”.

Zaprezentowana koncepcja spełnia oczekiwania organizatora zawodów i władz miasta, dlatego ZDW zleci opracowanie projektu przebudowy drogi. Wygląda więc na to, że oczekiwane prace w niedalekiej przyszłości „ruszą z kopyta”.