Wyłoniono laureatów pierwszej edycji projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Z województwa śląskiego Certyfikat otrzymały dwie marki: Beskidy i Śląsk Cieszyński, które znalazły się w gronie pięciu laureatów. A Tytuł Kandydata Polskiej Marki Turystycznej otrzymała Jura Krakowsko-Częstochowska.

16 września 2019 roku w Reducie Banku Polskiego odbyło się wręczenie tytułów w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polska jest chętnie wybieranym kierunkiem zarówno przez rodaków, jak i obcokrajowców. Aby podtrzymać wzrostowe tendencje przyjazdów turystów, potrzebna jest współpraca na poziomie lokalnym m.in. właśnie po to powstał projekt „Polskie Marki Turystyczne”.

O dużym sukcesie mówi dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński - Znaleźliśmy się w gronie pięciu laureatów Certyfikatów z całego kraju, wyróżnionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz Polską Organizację Turystyczną. W tym zaszczytnym gronie znalazły się: Lublin, Toruń, Kraina Wąwozów Lessowych oraz - co dla nas ważne - Beskidy, z którymi łączy nas szczególnie wiele, i z którymi współpraca była i będzie dla nas szczególnie ważna. Budujący jest także fakt przyznania tytułu Kandydata Marki dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z którą w oparciu o współpracę w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej tworzymy mozolnie podstawy systemu rozwoju turystyki w śląskim regionie.
Ten niewątpliwy sukces, to nie tylko zasługa dobrze przygotowanej przez Stowarzyszenie „Olza” aplikacji wniosku o przyznanie Certyfikatu oraz jego studyjnej i warsztatowej weryfikacji, ale przede wszystkim wieloletniego, szerokiego partnerstwa, m.in. z Powiatem Cieszyńskim i Fundacją Volens z Cieszyna, z przedstawicielami których cieszyliśmy się na miejscu z naszego wspólnego sukcesu.