Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle po raz kolejny wysoko uplasowała się w Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej” i Instytutu Książki. Trzecie miejsce w województwie śląskim i 22 w kraju to świetny wynik, który pozwala zaliczyć wiślańską książnicę do grona najlepszych bibliotek w Polsce. Sukces cieszy tym bardziej, że najlepsze biblioteki na Śląsku (pierwsze miejsce zajęła biblioteka z Cieszyna, a drugie biblioteka z Mikołowa) funkcjonują w większych miastach i jednocześnie pełnią funkcję bibliotek powiatowych. W ósmej edycji Rankingu bibliotek brano pod uwagę dane statystyczne za 2017 rok. Ocenie poddane zostały oprócz infrastruktury, zbiory i działalność biblioteczna, poziom zatrudnienia bibliotekarzy, aktywność czytelników oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Niebagatelne znaczenie miały wysokość budżetu przyznawanego przez samorząd i pozyskane przez placówkę środki zewnętrzne. Wyróżnienie biblioteki w Wiśle jest więc sukcesem zbiorowym, zasługą przede wszystkim mieszkańców miasta – czytelników, na rzecz których od lat pracują bibliotekarze. W ocenianym 2017 roku biblioteka w Wiśle aż 11,5% swojego budżetu pozyskała na zadania celowe finansowane przez Gminę Wisła, Narodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Narodową. Zbiory przekroczyły 42 tys. woluminów i 600 audiobooków, a wypożyczenia liczbę 33 tysięcy. Odbyło się wiele ciekawych spotkań autorskich, wykładów, projekcji filmowych, promocji książek, a nawet koncertów, co zaprocentowało w tegorocznej edycji rankingu. Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę artykułów o bibliotekach w „Rzeczpospolitej” oraz wyniki rankingu dostępne na łamach gazety lub pod adresem https://www.rp.pl/Ranking-bibliotek/311289937-Nie-boja-sie-wyzwan.html i przypominamy, że zawsze warto czytać, gdyż – jak mawiał Cyceron – „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”. Zatem zapraszamy do biblioteki po książkę!