Biura Ochrony Rządu szuka ludzi do pracy między innymi na Zameczku w Wiśle.  Formacja jako służba mundurowa jest odpowiedzialna za ochronę i bezpieczeństwo prezydenta, innych wysokich urzędników w kraju i zagranicą oraz głów obcych państw przebywających na terenie RP.

Biura Ochrony Rządu ponownie chroni wiślański obiekt Kancelarii Prezydenta RP od 2012 roku, po decyzji ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego. Co prawda kwestie związane z wykonywanymi czynnościami o charakterze ochronnym są opatrzone klauzulą tajności i podlegają ochronie i ciężko. W ostatniej sesji Rady Miasta Wisła uczestniczył dyrektor ochrony Zamku w Wiśle Ireneusz Szczotka, który przekazał informację, że istnieje możliwość podjęcia pracy w Biurze Ochrony Rządu w Wiśle.


Ponieważ personel Rezydencji wyróżnia się profesjonalizmem obsługi i dyskrecją pracę będą mogli podjąć wyselekcjonowani kandydaci. Wszelkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych.  

W oficjalnym komunikacie Biura Ochrony Rządu dotyczącym rekrutacji  w listopadzie  2017 roku można znaleźć informację:

   

 „Rozpoczynamy kolejną rekrutację do służby przygotowawczej w Biurze Ochrony Rządu. Formacja planuje przyjęcie większej liczby osób chętnych do służby w BOR.

Jeżeli masz nie więcej niż 35 lat, jesteś niekarany, korzystasz z pełni praw publicznych, jesteś gotowy podporządkować się dyscyplinie służbowej oraz potrafisz dostosować się do trudnych warunków pełnienia służby, możesz zgłosić się do BOR i być poddany procesowi rekrutacji do służby przygotowawczej w Biurze Ochrony Rządu.

W postępowaniu do służby przygotowawczej, uwzględniane będą praktyczne umiejętności zawodowe. Biuro Ochrony Rządu poszukuje informatyków, prawników, lekarzy, kierowców (min. prawo jady kategorii „C”), diagnostów samochodowych, mechaników samochodowych, inżynierów: budownictwa, chemii, łączności, telekomunikacji, elektryków i innych specjalności.

Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem służby w naszej formacji zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami zawartymi w zakładce
„REKRUTUJEMY”

na stronie: https://www.bor.gov.pl/index.php?fk=1302&id=143  ”