Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości to dzień szczególny dla każdego Polaka, a także wyjątkowy dzień dla laureatów Srebrnej oraz Honorowej Złotej Cieszynianki, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytnym wyróżnieniem w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Srebrna Cieszynianka to laur dla wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. Od dziewiętnastu lat wręczana jest za zaangażowanie w prace społeczne, rozwój i promocję naszego regionu. Są wśród wyróżnionych przedstawiciele różnych środowisk wykazujący się osiągnięciami w działalności kulturalnej, samorządowej czy społecznej, szerzący tradycje kulturowe, a ich dokonania można uznać za godne naśladowania i stanowiące fundament, na którym powinny się wzorować kolejne pokolenia.
Pierwszą nagrodę wręczono w 1997 roku. Do chwili obecnej Srebrną Cieszynianką uhonorowano 271 osób. Statuetkę Złotej Cieszynianki otrzymało 5 osób, zaś Statuetkę Honorowej Złotej Cieszynianki 17 osób. Łącznie uhonorowano 293 laureatów.
Wręczenie tej zaszczytnej nagrody odbyło się podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. W uroczystej gali udział wzięli liczni zaproszeni goście, samorządowcy oraz szerokie grono laureatów z poprzednich edycji.
W roku 2015 Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymało 13 laureatów z samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej oraz 1 laureat z gminy Jaworze, zaś wybitnie zasłużonej dla regionu osobie wręczona została Honorowa Złota Cieszynianka.

W kręgu osób wyróżnionych Srebrną Cieszynianką znaleźli się w tym roku: Ludwig Gluza (Gmina Brenna), Maria Pytel (Gmina Chybia), Władysława Magiera (Miasto Cieszyn), Adam Pastucha (Gmina Dębowiec), Ks. Emil Gajdacz (Gmina Goleszów), Krzysztof Czakon (Gmina Hażlach), Tadeusz Papierzyński (Gmina Istebna), Zygmunt Podkówka (Gmina Jaworze), Krzysztof Greń (Gmina Skoczów), Arkadiusz Mleczko (Gmina Strumień), Henryk Kania (Gmina Ustroń), Ks. Waldemar Szajthauer (Miasto Wisła), Henryk Kawik (Gmina Zebrzydowice) oraz Marta Kawulok (Powiat Cieszyński).

Z kolei Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej Laur Honorowej Złotej Cieszynianki przyznało Witoldowi Dzierżawskiemu, za wieloletnią, pełną oddania działalność społeczną i samorządową na rzecz mieszkańców Śląska Cieszyńskiego oraz wkład w promocję regionu. Nagrodę wręczyli Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz Wiceprezes Stowarzyszenia, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Rozdaniu Laurów tradycyjnie towarzyszył koncert, w którym w tym roku wystąpili: Chór Lutnia ze Strumienia, Orkiestra Dęta Glorietta z Jaworza oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna.