1 marca około godziny 12.00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Cieszynie wpłynęła informacja, że w Wiśle przy ulicy Cieślarów do potoku zsunęła się cysterna przewożąca olej napędowy.
 
Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki straży pożarnej z Ustronia zabezpieczyły miejsce i potwierdziły informację o autocysternie  z olejem napędowym znajdującą się w korycie potoku Jawornik, głębokość koryta ok. 5 m. Pojazd samoczynnie stoczył się tyłem i oparł o skarpę. W wyniku rozpoznania stwierdzono niewielki wyciek ok. kilku litrów z odstojnika autocysterny oraz brak uszkodzeń płaszcza wewnętrznego cysterny. 


Autocysterna w momencie staczania przewoziła ok. 9500 l ON. Wykonano 2 zapory z rękawów sorpcyjnych na potoku celem wchłonięcia ropopochodnego rozlewu. Dodatkowo wykonano zapasową zaporę na wypadek nieoczekiwanego wycieku oleju napędowego.
Po dojeździe zastępów grupy ratownictwa chemicznego z Bielska-Białej przepompowano olej napędowy z cysterny i zbiornika paliwa do podstawionej przez właściciela drugiej cysterny w ilości ok. 9000 l. Po tym zabiegu przystąpiono do wyciągnięcia autocysterny, a następnie pojazd przekazano kierowcy, który przejechał nim w bezpieczne miejsce. Teren działań uprzątnięto.