Od kilku lat sprawa basenu w Centrum miasta jest tematem numer jeden.  W Wiśle tematem tym interesują  się nie tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy, ale również wypoczywający tutaj turyści. Tematem ponownego uruchomienia basenu na terenie Ośrodka START od początku tej kadencji zajmują się wiślańscy samorządowcy. Dzięki staraniom włodarzyła Wisły udało się przekonać zarząd stowarzyszenia „Start” do sprzedaży części terenu,  na którym znajdują się nieczynne obecnie baseny. Dokonano wyceny przez biegłego rzeczoznawcę parceli wraz ze znajdującymi się tam basenami. Wartość terenu 1,8 hektara wraz z całością infrastruktury wyniosła 1,5 mln zł.
Na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Wisły Tomasz Bujok zwrócił się do radnych z wnioskiem o zakup prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności terenów budynków oraz budowli przedwojennych basenów przy ul. Olimpijskiej. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie wyrażając zgodę na zakup i podpisanie umowy notarialnej przez burmistrza Wisły. – Ostateczną kwotą, którą zaakceptował zarząd PZSN „Start” oraz uchwalili radni jest suma 1,38 mln zł jest ona niższa od wartości z operatu szacunkowego – podkreśla włodarz Wisły. – Sprawa finalizacji zakupu terenów odbędzie się w najbliższym czasie po zakończeniu załatwiania sprawa urzędowych i geodezyjnych związanych z podziałem i wyodrębnienia gruntów – dodaje Tomasz Bujok.
Urząd jednocześnie prowadzi prace koncepcyjne nad możliwością modernizacji basenów oraz poszukuje inwestorów zainteresowanych modernizacją tego terenu. Sam fakt zakupu terenów jest chyba najistotniejszy w staraniach o reaktywację „wiślańskiej fali”. Należy przy tym podkreślić dwa fakty. Obiekt znajduje się na liście zabytków architektury i wszystkie plany związane z jego przebudową muszą uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Drugi problem to zakres modernizacji, czy obiekt ma być sezonowy czy całoroczny. Jednocześnie z zakresem inwestycji wiąże się jej wysokość. Dla przypomnienia, modernizacja mniejszego basen w Strumieniu kosztowała 8 mln zł, inwestycja basenów w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej wyniosła 24 mln zł. Wiślańska inwestycja jest na etapie koncepcji jak będzie jej ostateczny kształt zdecydują samorządowcy i partner biznesowy.
Droga do modernizacji i uruchomienia przedwojennych basenów będzie wyboista, ale czy długa, czas pokaże.

fot. Konrad Szymczak, FotoPolska