W dniach 22-23 lipca br. kibice, którzy wybierają się do Wisły na zawody FIS Grand Prix, mogą liczyć na ułatwienia w dotarciu na skocznię i w powrocie do centrum. Uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja.

Komunikacja regularna na liniach do Wisły Czarne i Wisły Malinka prowadzona będzie zgodnie z rozkładem jazdy podanym na tablicach przystankowych. Dodatkowo uruchomione zostaną dodatkowe kursy ułatwiające kibicom dojazd na zawody i powrót:
- miejsce odjazdu na skocznię do Nowej Osady skrzyżowanie: przystanek przy cukierni i aptece koło Placu Hoffa oraz przystanek ul. Olimpijska,
- miejsce odjazdu ze skoczni do Wisły - ul. Kolejowa, skrzyżowanie Nowa Osada, przystanek na drodze z Czarnego.

Dodatkowa komunikacja
Przewóz kibiców w ramach dodatkowej komunikacji odbywać się będzie na podstawie wykupionego w autobusie biletu. Cena biletu w obie strony wynosi 7 zł. Istnieje możliwość zakupu jednorazowego przejazdu w cenie 4 złote, wyłącznie w kierunku powrotnym ze skoczni.

Częstotliwość
Autobusy będą odjeżdżać na skocznię co 20 minut lub częściej, w zależności od potrzeb, w godzinach 12:30 – 14:30. W kierunku powrotnym autobusy wyruszą do Wisły nie później niż 30 minut od zakończenia zawodów.