DOTACJE CELOWE - dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła.

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w terminie od 4 lutego do 1 marca 2019 roku rozpocznie nabór uzupełniający wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła.

Formularze wniosków zostaną udostępnione na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej w dniu ogłoszenia naboru.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 33/857 88 50.

Dotacja dotyczy tylko wymiany na piece gazowe. Dotacja nie dotyczy wymiany starego pieca gazowego na nowy piec gazowy.

wniosek do pobrania