Bardzo uroczysty charakter miało  otwarcie nowego, drogowego połączenia komunikacyjnego na polsko-słowackim pograniczu w Jaworzynce Czadeczce, które odbyło się 29 maja.

Droga została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Przecięcie wstęgi i poświęcenie drogi poprzedziło zamykające projekt spotkanie w Hotelu "Jano" w Jaworzynce Krężelce.