Wszystko wskazuje na to, że żyjemy w czasach przełomu w motoryzacji. 

W obliczu systematycznie zwiększającego się zapotrzebowania na samochody elektryczne w Polsce i całej Europie, proporcjonalnie rośnie potrzeba budowy infrastruktury do sprawnej ich obsługi. Możliwość szybkiego i bezpiecznego ładowania samochodów elektrycznych w dowolnym czasie i miejscu nie jest już wyzwaniem, lecz obowiązującym standardem.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych to kolejny etap prowadzonych od dawna przez Gminę Wisła inwestycji proekologicznych.

 - Miasto Wisła podejmuje szereg działań proekologicznych, począwszy od stałej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej, aż po działania związane z ograniczeniem niskiej emisji, np. poprzez programy zachęcające do wymiany kotłów. Sprzyjanie elektromobilności jest działaniem innowacyjnym i także jednym z takich, które wpisuje się w tą politykę – mówi burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok - Póki co chcielibyśmy aby najpierw uruchomione zostały ładowarki oraz, by funkcjonować zaczął system wypożyczania samochodów. Oczywiście po uruchomieniu będziemy się temu systemowi przyglądać, a w przypadku pozytywnych efektów i dalszego rozwoju nie wykluczamy dalszych inwestycji z tym związanych – dodaje.  

Inwestycja realizowana będzie przez Transporters S.A. z siedzibą w Rybniku, w ramach projektu własnego pt.: "GreenGoo". Zakłada on budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, zapewnienie pojazdów elektrycznych w formie car-sharingu i rozwiązań teleinformatycznych do planowania trasy z wykorzystaniem dostępnych stacji ładowania, wynajmowanie samochodów elektrycznych i dokonywanie płatności bezgotówkowych za te usługi. Takie inwestycje realizowane są już w całej Polsce z partnerami prywatnymi i jednostkami samorządu terytorialnego.


- Zakres inwestycji opiera się na dostarczeniu i instalacji stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z ich zarządzaniem, dostarczeniu mieszkańcom rejonu i turystom pojazdów elektrycznych w formie car-sharingu oraz dostarczeniu wszystkim użytkownikom rozwiązań teleinformatycznych (aplikacji mobilnej), które umożliwią jednocześnie wyszukanie odpowiedniej stacji wraz z możliwością weryfikacji jej statusu (dostępna, zajęta, serwis), przeprowadzenie procesu ładowania, wynajęcia pojazdów, a także dokonania płatności bezgotówkowej – informuje Tomasz Jędrusik dyrektor Działu Handlowego w Rybniku. - Inwestor zadba o to aby przy realizacji tak ważnego zadania dla rozwoju elektromobilności w Polsce i dla lokalnej społeczności dostarczany produkt był najwyższej jakości. Z tego powodu inwestycja przeprowadzana jest przez własną spółka informatyczną Inwestora przy współpracy ze światową marką stacji ładowania ECOTAP. Inwestycja jest w pełni bezpieczna i nie zagraża stabilności lokalnej sieci energetycznej, dzięki odpowiednim przyłączom energetycznym – dodaje. 

Pełny zakres planowanej inwestycji nie ogranicza się więc tylko do budowy punków ładowania

- Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne Inwestora. Zadania Gminy Wisła ograniczą się do działań marketingowych, które poprawią świadomość społeczeństwa w zakresie korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych tego rozwiązania, a także rzucą światło na nowe pojęcie transportu. Na terenie Gminy Wisła zostało wybranych już kilka lokalizacji, które umożliwią przeprowadzenie inwestycji – uzupełnia Tomasz Jędrusik z Działu Handlowego Transporters S.A.

- Lokalizacja infrastruktury służącej do ładowania samochodów elektrycznych na terenie miasta została wytypowana w taki sposób, aby m.in. był do niej łatwy dostęp oraz by było potrzebnych jak najmniej działań dodatkowych związanych z jej uruchomieniem. Aktualnie podpisaliśmy umowę dzierżawy miejsc, na których zamontowane miałyby zostać ładowarki do samochodów elektrycznych. Ładowarki takie znajdą się przy targowisku oraz koło dworca PKP,  a samochody będą parkowały w miejscach wskazanych przez Miasto – wylicza włodarz Miasta Wisła.

Dzięki realizowanej inwestycji do dyspozycji mieszkańców oraz turystów zostaną oddane miejskie samochody elektryczne BMW i3, Nissan Leaf, Renault Zoe, a także jedyne w Europie Tesle Model S wyposażone w system car-sharing. Na jednym ładowaniu będzie można pokonać od 300 km do 500 km. Samochód miejski będzie można wynająć już za 1,00 zł/min, a Tesle za 2,99 zł/min. Samochód Tesla nie będzie jednak dostępny dla wszystkich użytkowników.


- Nasza aplikacja oceni sposób jazdy kierowcy na samochodach miejski, jeśli ocena będzie wysoka, wówczas dany użytkownik będzie miał możliwość skorzystania. Instalowane stacje będą dostępne dla samochodów wypożyczanych i dla zewnętrznych posiadaczy aut elektrycznych na równych warunkach. Koszt sługi ładowania zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji pod adresem www.transporters.pl  – informuje Dyrektor Działu Handlowego w Rybniku.

 Także w Ustroniu budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych jest na etapie dokumentacji.

- Inwestycja mogłaby być zrealizowana wraz z budową parkingu i oświetlenia przy ul. 3 Maja. Niestety na razie nie ma jej jeszcze w prognozach budżetowych – informuje Naczelnik Wydziału Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń Andrzej Siemiński.