W sobotę w kolybie na Cieńkowie odbyło się tradycyjne mieszanie owiec.
ZDJĘCIA WIDOCZNE PO WEJŚCIU NA MINIATURKĘ.