W czwartek, 3.10.2019 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono sportowców osiągających w 2018 r. wybitne sukcesy, promując Śląsk Cieszyński w Polsce oraz poza granicami państwa polskiego.

Nagrodzono także gminy i szkoły, które zajęły pierwsze miejsca we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019, a także wręczono jubileuszowe medale i odznaki z okazji obchodów 20-lecia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu cieszyńskiego.  – Kiedy powstawała organizacja powiatowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży zostały określone zasady, reguły i to jest niewątpliwie zasługa zacnego pana Tadeusza Glosa. To jemu w sposób szczególny chciałem podziękować, mówił Stanisław Kubicius Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Jubileuszowe medale i odznaki z okazji obchodów 20-lecia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu cieszyńskiego wręczał Tadeusz Glos Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie. – Ten rok szkolny jest dwudziestą edycją organizacji współzawodnictwa. Bardzo ważną rolę w organizacji tego współzawodnictwa ogrywali i odgrywają organizatorzy Szkolnego Związku Sportowego oraz nauczyciele wychowania fizycznego z miast i gmin powiatu cieszyńskiego. Chciałbym im podziękować i wręczyć medale okolicznościowe, jak również dyrektorom szkół oraz burmistrzom i wójtom za ich zrozumienie, przychylność i umożliwienie organizatorom organizacji zawodów w ramach współzawodnictwa w obiektach gminnych szkół.

W roku 2018 wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 kształtowały się tak:

Igrzyska Dzieci

Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie - I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie – III miejsce

Igrzyska Młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle - I miejsce

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Cieszynie – III miejsce

Licealiada

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – II miejsce

Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie – III miejsce

 

Czym jest współzawodnictwo sportowe? To rozwijanie kultury fizycznej i sportu pośród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Umożliwianie uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Należy podkreślić, że sprawność fizyczna diametralnie wpływa na jakość życia, uczy pokonywania problemów życia codziennego, łatwiejszego przyswajania wiedzy i uodparnia na stres.

 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z okazji dwudziestolecia Organizacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkół z Powiatu Cieszyńskiego wydał okolicznościowy folder, w którym można znaleźć historię Związku od roku 1999 do 2019. 

 

 Na początku uroczystości złożyła gratulacje sportowcom Janina Żagan Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. - Sport w Powiecie Cieszyńskim ma się dobrze! Dzieje się to dzięki osobom, które działają w ponad stu stowarzyszeniach i klubach sportowych oraz szkolnych klubach sportowych, a także dzięki wuefistom i sprzyjającym sportowi dyrektorom szkół oraz rodzicom, którzy szczególnie wspierają swoje dzieci w uprawianiu wybranych przez nie dyscyplin sportowych!  Za to wszystko chciałabym Wam pięknie podziękować! Gratulowała Wicestarosta.

 

- Sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym życzę kolejnych sukcesów i osiągnięć jeszcze w tym, oraz następnym roku. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla naszych sportowców, ponieważ doceniamy ich podczas dzisiejszej gali. Doceniamy również osoby, które zazwyczaj są na drugim planie, czyli działaczy sportowych, bez których powiatowy sport nie będzie istniał. Dzisiaj są traktowani na równi ze sportowcami, dodał Christian Jaworski Członek Zarządu.

 

W trakcie Gali Wicestarosta Janina Żagan, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius oraz Christian Jaworski Członek Zarządu wręczyli sportowcom nagrody finansowe za osiągnięte wyniki w roku 2018.

Wśród nagrodzonych sportowców (z terenu Istebnej, Ustronia i Wisły) w dziedzinie sportu za rok 2018 znaleźli się m.in. Mateusz Malina , Piotr Żyła, Katarzyna Wąsek.

Lista osób wyróżnionych (z terenu Istebnej, Ustronia i Wisły)  w dziedzinie sportu za rok 2018: Bartosz Czyż, Mateusz Haratyk, Dominik Bury, Kamil Bury, Eliza Rucka, Mateusz Nieboras, Piotr Bejnar, Maja Chamot