Lądowisko dla śmigłowców znajdujące się na terenie Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle Czarnem zostało udostępnione na potrzeby lotów ratowniczych realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy z 24 stycznia 2020 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie udostępniania niepublicznych lądowisk usytuowanych w obiektach służących Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy KPRP i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Służbą Ochrony Państwa.


Na mocy porozumienia możliwe będzie dalsze korzystanie przez LPR z lądowiska zlokalizowanego w Warszawie (na budynku Biura Bezpieczeństwa Narodowego) oraz zostanie udostępnione lądowisko w Rezydencji Prezydenta w Wiśle na potrzeby lotów ratowniczych realizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

- Udostępnienie lądowisk, będących w dyspozycji Kancelarii Prezydenta RP, na potrzeby transportu sanitarnego bez wątpienia wpłynie na szybsze i sprawniejsze udzielanie pomocy obywatelom przez służby medyczne, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodaków - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.

Dyrektor LPR Robert Gałązkowski podkreślił, że możliwość korzystania z tych lądowisk dla LPR ma istotny wpływ, szczególnie w przypadku operacji wykonywanych w nocy, bo miejsca te są przygotowane do nocnych lądowań. – Dla nas to kolejne miejsca, z których możemy przejmować pacjentów od zespołów ratownictwa medycznego i realizować akcje ratunkowe – zauważył.