Sobota została zdominowana prze samochody w klimatach PRL-u.