Będzie się działo w Fundacji "Jest BOSKO!" w Istebnej! Udało im bowiem pozyskać środki finansowe w wysokości 6 tysięcy złotych na wsparcie instytucjonalne Fundacji w ramach ich nowego projektu pt. "Kierunek Rozwój". 

Środki te przeznaczą na szkolenia dla wolontariuszy, aby podnosić ich kwalifikacje i zwiększyć atrakcyjność oferty, jaką posiada Fundacja.

Przed grupą wolontariuszy cykle szkoleń i warsztatów z:

  • psychologii dziecka;

  • pedagogiki prewencyjnej;

  • animacji czasu wolnego;

  • grafiki komputerowej, social mediów, wolnych zasobów;

  • fotografii.

W ramach projektu zostanie także dofinansowany zakup aparatu fotograficznego i laptopa, które będą służyły Fundacji w jej dalszej działalności.

Zachęcamy, by śledzić ich fanpage na portalu Facebook: @FundacjaJestBosko, gdzie na bieżąco 

 

Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach konkursu "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023.