Wiślański magistrat uzyskała dofinansowanie na powstanie klubu seniora. - Bardzo cieszy nas fakt, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował złożony projekt do otrzymania dofinansowania w 2018 roku z budżetu państwa w ramach edycji 2018 programu wieloletniego pod nazwą „SENIOR+”na lata 2015-2020, obejmujący utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w naszym mieście w kwocie 150 000 złotych – informuje Anna Bujok kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych uruchomiony zostanie w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 Klub „SENIOR+” , którego otwarcie planuje się jeszcze w tym roku. - W wydzielonej dla klubu części budynku znajdzie się sala spotkań, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie na spożycie posiłków, łazienka i WC dostosowane do osób niepełnosprawnych, pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenia do oglądania telewizji, przeczytania książki, itp. Aktualnie jesteśmy w trakcie sporządzania porozumienia dotyczącego zasad realizacji, finansowania i rozliczenia zadania wraz z przyznaną dotacją – dodaje szefowa MOPS w Wiśle

- Klub prowadzony będzie w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle. Mamy nadzieję, że to miejsce spotkań seniorów w naszym mieście spełni oczekiwania, bardziej zaktywizuje osoby starsze, a co najważniejsze będzie tętnić życiem na co dzień – podkreśla Anna Bujok.