Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego w dniu 9 maja 2017 roku rozpatrzono pismo Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Wojciecha Saługi, dotyczące organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w konkurencjach klasycznych w Wiśle i Szczyrku w najbliższym wolnym terminie.

Propozycja została skonsultowana z Burmistrzem Miasta Szczyrk, Panem Antonim Byrdym oraz Burmistrzem Miasta Wisła, Panem Tomaszem Bujokiem. Zarząd PZN przychylił się do tej propozycji i podjął stosowną Uchwałę. Temat zostanie zgłoszony przez Prezesa PZN do Zarządu FIS na najbliższej Konferencji FIS w Portoroż w Słowenii w dniu 26 maja 2017 roku.

Organizacja tego rodzaju imprezy przyczyniłaby się do promocji miast i całego regionu w Polsce i na świecie oraz zwiększyłaby szansę na uzyskanie przez naszych zawodników dobrych wyników sportowych.