Automobilklub Śląski informuje, że w dniu 15.09.2018 roku na drogach gmin: Wisła, Istebna, Koniaków i Milówkaodbędzie się 64 RAJD WISŁY. W związku z powyższym w dniu 15.09.2018 w godzinach 06:30 – 17:00 w gminie Istebna zamknięty zostanie ruch drogowy na trasie Odcinka Specjalnego jak na przedstawionej niżej mapie.W gminie Milówka i Rajcza w godzinach 07:30 – 17:30 zamknięty zostanie ruch drogowy na trasie Odcinka Specjalnego jak na przedstawionej niżej mapie.W gminie Wisła w godzinach 10:30 – 18:30 zamknięty zostanie ruch drogowy na trasie Odcinka Specjalnego jak na przedstawionej niżej mapie.Automobilklub Śląski organizator rajdu, gorąco prosi mieszkańców, przez które przebiega trasa  odcinka  specjalnego  o  zaplanowanie  wyjazdów  i  przyjazdów  oraz  podróży  w  taki sposób, aby uniknąć dróg wyłączonych z ruchu. Zwracamy  się również  z  apelem  o  zdrowy  rozsądek  i  zachowanie  niezbędnych  zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zmagań załóg biorących udział w rajdzie. Warto  również  przypomnieć,  że  po  przejeździe  samochodu  oznaczonego  literą  „C”  pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić przez trasę odcinka, a także wychodzić poza strefy wyznaczone taśmami. Dodatkowo nie wolno wjeżdżać na trasę odcinka samochodami, ani innymi środkami transportu, nawet rowerami.Organizator prosi kibiców, a także osoby mieszkające przy trasie o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz zwierząt domowych.Ważne jest również respektowanie wszystkich poleceń ludzi czuwających na bezpiecznym przeprowadzeniem rajdu. W czasie zamknięcia dróg pamiętamy o bezpieczeństwie innych. W razie pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej czy ratunkowej prosimy o skontaktowanie się z najbliższym sędziom stojącym na zabezpieczeniu i poinformowanie go o takiej konieczności. Na  starcie  odcinka  posiadamy  odpowiednie służby ratunkowe, które zostaną uruchomione, aby pomóc innym.
.