Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne od 14 lat organizuje w Ustroniu festiwale ekumeniczne. -W organizację festiwalu jestem zaangażowany od 2012 roku – mówi Marcin Janik przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia  Ekumenicznego w Ustroniu – rozpoczęliśmy festiwal tradycyjnie w Muzeum Ustrońskim, ale po zmianie formy będzie on znacznie dłuższy. Obecnie cały festiwal będzie trwał trzy miesiące więc i wydarzeń festiwalowych będzie dużo więcej. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty Powiatu Cieszyńskiego i Burmistrza  Miasta Ustroń. Mamy nadzieję, że podniesie to rangę festiwalu a jego idee będą bardziej słyszalne, nie tylko w naszym mieście czy powiecie, ale w całym regionie – dodaje.  

Festiwale cieszą się dużą popularnością. Ogółem w dotychczasowych imprezach festiwalowych brało udział średnio od 5-7 tyś osób. Ze względu na wsparcie finansowe nie tylko urzędów ale i sponsorów wszystkie wstępy na imprezy są bezpłatne. 

Przy organizacji festiwalu szczególną uwagę zwrócono na udział młodych artystów. Na inauguracji festiwalu wystąpiła Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. W czasie koncertu głównego w najbliższą sobotę 30 czerwca będzie można posłuchać znakomitego chóru  Resonans con tutti z Zabrza.


- W sierpniu zostaną zorganizowane dwa koncerty pod nazwą Ave, w których także  wezmą udział młode artystki z Ustronia i Bażanowic. Bardzo się cieszę, że udało się zaprosić do współpracy młodych pasjonatów muzyki – informuje Marcin Janik.

Drugim ważnym celem festiwalu jest odnowienie kontaktu z Polakami mieszkającymi na Zaolziu, dlatego już podczas otwarcia odbędzie się wernisaż znakomitego malarza Pawła Wałacha z Czech. To bardzo uznany na Zaolziu artysta. Gościem specjalnym tego spotkania będzie prof. Daniel Kadłubiec, który wprowadzi zebranych w świat twórczości trzynieckiego artysty. W czasie koncertu głównego wystąpi Dyrektor Teatru w Czeskim Cieszynie Karol Suszka, który będzie recytował utwory poetyckie Ostatnim zaolziańskim akcentem będzie lipcowy występ w kościele ewangelickim chóru Hutnik z Trzyńca.

- Głównym celem festiwalu jest nie tylko integracja mieszkańców ale integrowanie wszystkich osób innych wyznań, eliminowanie antagonizmów powstałych na tle różnic religijnych i przenoszenie idei ekumenicznych do życia codziennego – mówi organizator festiwalu.

 Potwierdzeniem tego może być fakt wspólnej organizacji tegorocznego festiwalu przez ustrońską parafię ewangelicką i trzy parafie katolickie. Współorganizatorem festiwalu jest także stowarzyszenie Czytelnia Katolicka, Muzeum Ustrońskie i Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszynie.  Ze względu na zmianę formy festiwalu koncerty odbędą się nie tylko w kościele ewangelickim i  katolickim kościele  św. Klemensa w Centrum Ustronia ale także w kościółkach na Zawodziu i w Nierodzimiu.