Koncert zespołu Perfect na ustrońskim amfiteatrze w ramach Otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego.