W poniedziałek 22.10. 2018 r. w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wiceminister kultury, generalna konserwator zabytków Magdalena Gawin wręczyła decyzje o wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa osobom i instytucjom kultywującym zjawiska i tradycje. Na liście 15 nowych wpisów znalazły się dwie cenne dla Beskidu Śląskiego pozycje, a więc „Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej’ oraz „Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry”.

Dyplom, poświadczający wpis koniakowskich koronek na listę odebrała Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, promotorka koronki koniakowskiej. Na gali obecna była również dr Kinga Czerwińska, etnograf z UŚ Katowice i koronczarka Zuzanna Ptak. Warto dodać, że podczas gali scenę zdobiła Największa Koronka Koniakowska Świata! Dyplom honorujący umiejętność wytwarzania gajd i grę na tym instrumencie odbierał pan Józef Broda oraz Ewa Cudzich –etnograf, autorka wniosku.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest prowadzona przez ministra kultury we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Znajdują się na niej obecnie 32 wpisy. Jest katalogiem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski, zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Co istotne, aby jakiś element mógł pojawić się na liście międzynarodowej UNESCO, najpierw musi być wpisany na listę krajową.

Wszystkim Koronczarkom i Gajdoszom oraz osobom, dzięki którym dwie unikalne tradycje Beskidu Śląskiego znalazły się na liście serdecznie gratulujemy!!