W ostatni weekend odbyła się Letnia Spartakiada Dolin 2016, rozgrywana w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Sportowe spotkanie trwało od godziny 8:00 rano do godziny15:00 po południu. Rozegrano 16 konkurencji, w których startowało w sumie 240 zawodników, reprezentujących wszystkie wiślańskie doliny. Oprócz zawodników zebrali się licznie kibicujący im przyjaciele i członkowie rodzin. Każdy z siedmiu przewodniczących Zarządów Osiedli kompletował przedstawicielską drużynę. W punktacji ogólnej zwyciężyła Malinka.
- To jest taki moment, w którym jako wiślanie możemy się spotkać i integrować. Dziękuję Zarządom Osiedli za zmobilizowanie mieszkańców oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej za sprawną organizację i przeprowadzenie spartakiady. Gratuluję i dziękuję wszystkim uczestnikom rywalizacji. Zwycięzcy w nagrodę pojadą na wycieczkę, a tym którym nie udało się wygrać, spotkają się na wspólnej imprezie – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Rywalizacja sportowa oraz liczne rozmowy podczas Letniej Spartakiady Dolin integrowały całe środowisko lokalne. Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy za przychylność i pomoc w organizacji imprezy Pani Dyrektor i pracownikom Zespołu Szkolnego nr 1 w Wiśle Centrum za udostępnienie obiektów szkolnych oraz przygotowanie przez kuchnię pysznego bigosu, którym również mogli się poczęstować uczestnicy imprezy. Dziękuję Przewodniczącym i członkom Zarządów Osiedli za ich pracę włożoną w kompletowanie drużyn. Szczegółową tabelę wyników w poszczególnych konkurencjach można pobrać poniżej.

Anna Bujok – MOPS Wisła