11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego wręczono Laury Ziemi Cieszyńskiej. Wśród uhonorowanych laureatów znaleźli się nasi mieszkańcy: Paweł Jałowiczor z Istebnej, Michał Bożek z Ustronia oraz Danuta Szczypka z Wisły. Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał w tym roku pochodzący z Wisły, a obecnie mieszkający w Skoczowie ks. Andrzej Czyż.
Ponadto tegorocznymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: Krystyna Żyłka – Brenna, Bronisław Zieliński – Chybie, Marian Dembiniok – Cieszyn, Karol Hałgas – Dębowiec, Jean Claude Hauptmann – Goleszów, Jan Rudok – Hażlach, Ryszard Klima – Jaworze, Czesław Kanafek – Skoczów, Łucja i Piotr Czakonowie – Strumień, Maria Roskosz – Zebrzydowice i Krystyna Stefańska-Gnida – Powiat Cieszyński.

W czasie uroczystości Starosta Cieszyński Janusz Król otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie przyznał Prezydent RP Andrzej Duda, a wręczył Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Program artystyczny zapewnili: Chór "Echo" z Zebrzydowic, Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jean-Clauda Hauptmanna z Goleszowa oraz Estrada Regionalna "Równica" z Ustronia. Organizatorem Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Paweł Jałowiczor z Jaworzynki jest wybitnym rzeźbiarzem, a także, od ponad 20 lat, głównym aranżatorem i budowniczym słynnej stajenki w Bazylice Panewnickiej. Urodził się 11 czerwca 1953 r. Mieszka i tworzy w Jaworzynce, na Trzycatku– Polanie. Sztuką zachwycał się od dzieciństwa. Jego ulubionym zajęciem był rysunek, później zainspirowała go rzeźba. Pierwsze figury rzeźbił w gipsie (były to postaci do stajenki bożonarodzeniowej) a drugą rzeźbą była postać górala, pokryta farbą akwarelową, która dziś jest w posiadaniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Swoją wiedzę w zakresie sztuki poszerzał w Studium Plastycznym w Katowicach. Tam też, w latach 1986 – 1996, na zlecenie oo. Franciszkanów z Katowic, zajmował się pracami rzeźbiarsko – konserwatorskimi w Bazylice Panewnickiej. Tam właśnie, już ponad 20 lat, od roku 1996 wykonuje rokrocznie aranżację jednej z największych na świecie i największych w Europie szopek ołtarzowych. Wyrzeźbił do niej kilkanaście nowych figur oraz odnowił stare. Wykonał także twarze figur do żłóbka ruchomego. Wykonał ponadto rzeźby do: kaplicy sióstr Elżbietanek w Wiśle  (około 25 figur), stacje drogi krzyżowej oraz krzyż z figurą Chrystusa naturalnej wielkości do kościoła Dobrego Pasterza w Ustroniu, a także figury wielkości 80 cm. do stajenki kościoła pielgrzymkowego w Freystad (Niemcy). Do Bujakowa koło Mikołowa wykonał złocony tron papieski.
 W kościele w Jaworzynce Centrum niedawno stanęły rzeźby Melchiora Grodzieckiego i Józefa Robotnika jego autorstwa.  Janowi Pawłowi II osobiście podarował rzeźbę górala, która teraz eksponowany jest w Domu Jana Pawła II w Rzymie. Rzeźbił również oryginalny pastorał dla biskupa Wiesława Krótkiego. To tylko nieliczne przykłady wykonanych przez niego prac. Wielką pracą pana Pawła jest upiększanie wystroju swojego rodzimego kościoła na Trzycatku w Jaworzynce. Podstawą zaplanowanej przez niego dekoracji jest tradycyjna snycerka.  Artysta dąży przede wszystkim do spójności wizji, zależy mu też, żeby zachować ducha regionalnego. Ma jasną koncepcję tego, w jakim kierunku powinien zmierzać wystrój kościoła. Artysta od lat był także głównym budowniczym i dekoratorem ołtarza polowego na Trójstyku, na potrzeby odbywających się tam Mszy Trzech Narodów, był również zaangażowany w inicjatywę wybudowania w tym miejscu stałego ołtarza, czego dokonano w roku 2016. Według jego pomysłu powstał również monumentalny krzyż na  Trójstyku z pasyjką jego autorstwa. Jego rzeźby znajdują się w stacjach misyjnych i kolekcjach prywatnych na całym świecie - w Kanadzie, Rosji, Portugalii, Niemczech, Czechach, Austrii, Afryce i Ameryce Południowej. Oprócz tematyki sakralnej tworzę rzeźby oraz płaskorzeźby w tematyce regionalnej na rozmaite okazje. W jego rzeźbach uderza niezwykła dynamika, ruch, dbałość o najmniejszy szczegół. Rzeźbi w drewnie lipowym a w jego twórczości dominuje forma surowa, bez polichromii, zabezpieczona warstwą wosku. Jego inspiracją są dzieła wielkich mistrzów.

Jak dotąd wystawy rzeźby Pawła Jałowiczora miały miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Jaworzynce i w Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

 


Michał Bożek urodził się w Godziszce koło Szczyrku. Z wykształcenia technolog przetwórstwa mięsnego. Patriota, miłośnik sztuki, pasjonat historii regionu, biznesmen, właściciel Wytwórni Wód Mineralnych „Ustronianka”. Członek komitetu założycielskiego Solidarność PSS Ustroń.

Michał Bożek jest znany ze wspierania lokalnych inicjatyw sportowych i kulturalnych, m.in. udziela pomocy dla szpitala w Cieszynie, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca w Ustroniu. Wielokrotnie był odznaczany za działalność charytatywną. Za pomoc powodzianom na Opolszczyźnie i we Wrocławiu otrzymał od Prezydenta Kwaśniewskiego Brązowy oraz Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczony  został także zaszczytnym medalem jakim jest Złota Odznaka Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Od Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Posiada również Złotą Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Odznakę Honorową Zasłużony dla Polskiego Związku Narciarskiego oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.  W czerwcu br. otrzymał tytuł doktora honoris causa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Ivana Puluja w Tarnopolu.

Stworzona przez Michała Bożka „Ustronianka” zdobyła wiele prestiżowych wyróżnień. Jest również jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek, o czym świadczą przyznane trzykrotnie przez konsumentów tytuły Superbrands Created in Poland. Działalność Michała Bożka wspiera politykę rozwoju regionu Śląska Cieszyńskiego, jak również sama marka produkowanych wód stała się stałym produktem kojarzonym z naszym regionem. Michał Bożek przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Unii Producentów – Polskie Naturalne Wody Mineralne, skupiającej najważniejszych producentów na rynku rozlewniczym.
Danuta Szczypka urodziła się w Wiśle i jest jej mieszkanką. Studia magisterskie ukończyła w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, a podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie zarządzania hotelarstwem i turystyką. W 1977 roku rozpoczęła pracę zawodową w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, którą kontynuowała do przejścia na emeryturę w 2006 roku. Przez lata pracy w szkole, także jako wicedyrektor (21 lat), przyczyniła się znacznie do jej sukcesów w kraju i za granicą. Była współautorką i redaktorem wydawnictwa „Rocznik ZSGH”, zainicjowała i zrealizowała na terenie Wisły pierwszy projekt europejski w ramach programu „Sokrates Comenius”. Współorganizowała wiele środowiskowych imprez szkolnych, ogólnopolskie konferencje oraz spotkania z osobistościami kultury, nauki, filozofii, polityki i literatury.

Danuta Szczypka od zawsze interesowała się historią Wisły. Jej pasja badawcza zaowocowała najpierw „Księgą Pamiątkową Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle” (1996), a następnie pozycją pt. „Z dziejów spółdzielczości. 60 lat Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wiśle” (2005). Po przejściu na emeryturę rozpoczęła systematyczne badania nad dziejami Wisły. Od 10 lat uczestniczy w pracach Zespołu Redakcyjnego Monografii Wisły. Dokonuje korekt merytorycznych, pracuje jako redaktor i autor tekstów. Samodzielnie przygotowała do druku edycje źródłowe: „Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1885-1919 (Źródła do dziejów Wisły, t. I)” (2011) i „Protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego Wisły 1919-1934 (Źródła do dziejów Wisły, t. II)” (2016). Ponadto opublikowała kilkadziesiąt artykułów poświęconych Wiśle i jej mieszkańcom oraz książkę biograficzną „mjr Adolf Pilch (1914-2000) – cichociemny z Wisły” (2015). Jest inicjatorką, współautorką i współredaktorką „Rocznika Wiślańskiego” (dotąd ukazało się 9 tomów), który poświęcony jest dziejom Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Współorganizowała wiele sesji naukowych i popularnonaukowych, z których publikacje redagowała. Były to m.in.: „Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia” (2009), „Wiślanie we wsi Ostojićevo. Historia – język – kultura” (2010), „Biskup Juliusz Bursche (1862-1942)” (2012), „By pozostali w pamięci... W 75. rocznicę śmierci Michała Cieślara, ks. Władysława Pawlasa i Jana Sztwiertni” (2015). Opracowała biogramy upamiętniające m.in. wiślan zamęczonych w KL Mauthausen – Gusen, a opublikowane w pracy zbiorowej pt. „Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen” (2016) wydanej przez Mauthausen-Memorial oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii. W przygotowaniu do druku jest kolejna publikacja poświęcona Wiśle w latach międzywojennych.

Danuta Szczypka pracuje społecznie na rzecz nie tylko miasta Wisła, ale także innych organizacji, zwłaszcza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Drugi raz zasiada w Synodzie Diecezji Cieszyńskiej, była członkiem zarządu wiślańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, podejmującego wiele inicjatyw mających na celu propagowanie dorobku kulturalnego ewangelików wiślańskich. Wraz z innymi osobami podjęła działania na rzecz utworzenia parafialnego archiwum i biblioteki zabytkowej, gromadzącej dzieła z dawnej biblioteki zborowej i szkolnej Jana Śniegonia, Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej oraz innych księgozbiorów historycznych. Obecnie opiekuje się powstałym archiwum i biblioteką parafii, udostępniając zbiory zainteresowanym. Realizuje zadania publiczne, które podejmuje Parafia Ewangelicko-Augsburska w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Wisły, tradycji regionu, popularyzacji wiedzy i kultury.

Laureatka Srebrnej Cieszynianki aktywnie wspomaga oświatę i instytucje kultury pracując społecznie na rzecz m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle i różnych organizacji społecznych. Wygłasza prelekcje, tworzy wystawy, uczestniczy w spotkaniach i konferencjach, wspiera lokalne działania na Śląsku Cieszyńskim. Jest współzałożycielką grupy dyskusyjnej, która od 6 lat działa przy wiślańskiej bibliotece.

Danuta Szczypka działała także w samorządzie wiślańskim. W Radzie Miasta pracowała w kadencji 2006-2010. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej. Jej staraniem odnowione zostały kontakty z potomkami wiślan w Serbii (mieszkającymi we wsi Ostojićevo) oraz nawiązane partnerstwo z Gminą Čoka. Z jej inicjatywy została ustanowiona Nagroda im. Jana Bujaka (stypendium dla uzdolnionej młodzieży), którą co roku przyznają władze miasta.

W uznaniu osiągnięć Danuta Szczypka nagrodzona została: Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego (1990), Nagrodą Kuratora Oświaty (1998), Medalem Edukacji Narodowej (2002), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2002), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006), Nagrodą Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki (2012) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2016). Społeczna działalność laureatki zasługuje na wyróżnienie, bowiem przynosi wymierne korzyści wspólnocie lokalnej w obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych i wartości uniwersalnych. Ponadto promuje Wisłę i Powiat Cieszyński, pokazując nasz region z jak najlepszej strony.