Jeśli jesteś mieszkańcem Ustronia masz już tylko czas do 15 września br.,  aby dokonać wyboru jakie projekty zostaną zrealizowane z budżetu miasta w roku 2017.  Głosować można elektronicznie na stronie budżetu lub tradycyjnie w Urzędzie Miasta, w biurze nr 4 na parterze w godzinach pracy 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.


Głosują mieszkańcy osiedli:

Polana, Poniwiec, Lipowiec, Nierodzim, Hermanice, Ustroń Dolny.
Mieszkańcy osiedli: Ustroń Górny, Zawodzie, Ustroń Centrum nie głosują ponieważ złożone projekty do ich Osiedli, które zostały formalnie zaakceptowane, automatycznie trafią na listę do realizacji w roku 2017.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektów na stronie www.budzetobywatelski.ustron.pl