Nie milkną jeszcze echa pozytywnych komentarzy na temat umieszczenia na głównym deptaku Wisły Niedźwiadka, a władze miasta już szykują kolejną atrakcję, tj. „Szlak Niedźwiadka”.  Burmistrz Wisły Tomasz Bujok wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania licencji na wykorzystanie wizerunku niedźwiadka i tworzenia „Szlaku Niedźwiadka”.

Włodarz Miasta już wielokrotnie podkreślał, iż powrót niedźwiadków do Wisły to było świadome działanie promocyjne. Chodził nie tylko o stworzenie maskotki promocyjnej, która byłaby ściśle związana z tradycją miasta Wisła, ale też o to, aby to miasto miało prawo decydować o swoim symbolu promocyjnym. - Miasto ma być organem właściwym do decydowania o jego formie a także o tym kto, i z czego go wykona – mówił Tomasz Bujok.

Gmina Wisła została więc wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich do wizerunku niedźwiadka, którego kamienny pierwowzór zlokalizowany został w parku im. St. Kopczyńskiego w Wiśle, a uprawnienia Gminy Wisła w zakresie dysponowania majątkowymi prawami autorskimi do wizerunku niedźwiadka dotyczą wszystkich pól eksploatacji – czytamy w Regulaminie udzielania licencji na wykorzystanie wizerunku niedźwiadka i tworzenia „Szlaku Niedźwiadka”, stanowiącym załącznik do ww. zarządzenia. W praktyce oznacza to, iż wszelkie działania związane z wykorzystaniem (w tym przeróbki i adaptacje) wizerunku niedźwiadka w jakiejkolwiek formie, zakresie i w jakimkolwiek miejscu przez kogoś innego niż Gmina Wisła wymaga jej zgody. To ważna informacja dla podmiotów pragnących przystąpić do nowego projektu urzędu p.n. „Szlak Niedźwiadka”

- Przystąpiliśmy do tworzenia nowego produktu turystycznego, tj. wyznaczenia szlaku promującego Gminę Wisła, jej oferty turystyczne, a także dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Elementem charakterystycznym tych miejsc byłaby kamienna rzeźba niedźwiadka – mówi kierownik Referatu Promocji, Turystyki i Sportu  Ewa Zarychta. - Długość trasy ani jej przebieg nie jest jeszcze znany, zamysłem Projektu jest jednak skomunikowanie ze sobą wszystkich wnioskowanych do „Szlaku Niedźwiadka” miejsc. Obecnie zbieramy propozycje od podmiotów, chcących wejść do programu i uzyskać zgodę gminy na wykorzystanie wizerunku Niedźwiadka do promowania, np. swojej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy pragnący przystąpić do tworzenia „Szlaku Niedźwiadka” i pragnący posiadać własną kamienną rzeźbę niedźwiadka koło swojej karczmy, hotelu, wyciągu - muszą uzyskać licencję na wykorzystanie wizerunku, zgodną z Regulaminem opublikowanym na stronie Urzędu Gminy Wisła. Mogą też wskazać dodatkowy atrybut charakterystyczny dla swej działalności, np. łyżkę, łóżko, narty itp.  Licencja będzie udzielana po przedstawieniu do akceptacji modelu opartego na pierwowzorze. Za udzielanie licencji będzie naliczana indywidualna opłata, zależna od wielkości docelowej rzeźby. Wzór modelu (z atrybutem lub bez) oraz samą rzeźbę, przedsiębiorca biorący udział w projekcie wykonuje własnym  staraniem i na własny koszt z materiału zaakceptowanego przez urząd  - informuje szczegółowo.         

Trafność pomysłu wykorzystywania wizerunku gadżetu promocyjnego lub symbolu miasta do promowania atrakcji turystycznych regionu potwierdziły już bardzo pozytywne opinie turystów zwiedzających, np. Wrocław. Szukanie miniaturowych Krasnali, to nie tylko atrakcja turystyczna, ale  wydarzenie artystyczne oraz zjawisko społeczne obejmujące swoim zasięgiem kolejne rejony i  wywierające wpływ na działania artystyczne realizowane w całej Polsce.  

- Po sukcesie związanym z odtworzeniem kamiennego Niedźwiadka z parku Kopczyńskiego nadszedł czas na realizację wcześniejszych zamysłów wykorzystania wizerunku Niedźwiadka  jako elementu gier terenowych, gier planszowych a także stworzenia modelu chodzącegoinformowała  Kierownik Ewa Zarychta.       

Utworzenie szlaku oraz jego późniejsza rozbudowa przez umieszczanie niedźwiadków w wyznaczonych miejscach będzie możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Gminy Wisła. Zgoda ta będzie wydawana w formie pisemnej w ramach umowy licencyjnej na wykorzystanie wizerunku niedźwiadka. Umowa zawierana będzie na wniosek zgłoszeniowy, po przedłożeniu wszelkich zgód oraz opinii wynikających z innych przepisów  i będzie zawierała wszystkie wytyczne co do miejsca umieszczenia rzeźby oraz jej wielkości, materiału oraz ewentualnych dodatkowych oznaczeń i atrybutów.

Wszystkie informacje można znaleźć w Regulaminie opublikowanym na stronie:

http://www.wisla.pl/media/upload/R/e/Regulamin_udzielania_licencji_na_wykorzystanie_wizerunku_niedzwiadka_i_tworzenia_Szlaku_Niedzwiadka.pdf )