Kilka miesięcy prac ekspertów, kilkanaście spotkań i warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy i eksperci z branży turystycznej z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego; dziesiątki ankiet i analiz. Efekt - strategia komunikacji marketingowej. Nowa strategia, zgodnie z którą cały region ma być promowany przez Śląski Urząd Marszałkowski, Śląska Organizację Turystyczną, samorząd i przedsiębiorców.

Jak poinformowała Katarzyna Czyż – Kaźmierczak, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki UM w Ustroniu - Prace nad Strategią Marketingową dla Subregionu południowego zostały zlecone firmie zewnętrznej przez Śląski Urząd Marszałkowski. Zdano sobie sprawę z konieczności opracowania takiego właśnie dokumentu dla naszego regionu, który jest regionem niesamowicie bogatym pod względem atrakcji i oferty turystycznej, ale też bardzo zróżnicowanym. To też przysparzało kłopotów podczas prac - trudno było wybrać chociażby wiodące atrakcje, wokół których można by budować całą strategię. W trakcie spotkań dało się również zauważyć delikatną rywalizację i chęć przedstawicieli poszczególnych regionów do większego nacisku na to czym szczycą się poszczególne powiaty, jednak finalnie udało się uzyskać pełen konsensus.

Jednym z najważniejszych elementów działań wynikających z przyjętej strategii ma być stworzenie portalu internetowego, na którym znajdą się spakietowane już produkty, przygotowane pod konkretne grupy turystów. Ktoś kto jest amatorem historii, będzie mógł kupić gotowy pakiet składający się z wybranych atrakcji historycznych do tego przewodnik, transport i wyżywienie - kilka kliknięć i voila. Miłośnik atrakcji z adrenaliną, będzie miał możliwość wykupienia pakiet z parkiem linowym, przejażdżkę quadem a na koniec rundę paintballa.

Oczywiście do uruchomienia portalu jeszcze daleka droga, ale mając przed oczami konkretny cel i zagwarantowane środki, można w tą drogę ruszyć. A przebieg spotkań wskazuje, że zarówno samorządy jak i część przedsiębiorców na pewno będzie chciała to uczynić.

Sam dokument został przekazany Śląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, który zapewne w najbliższym czasie udostępni go szerszemu gronu odbiorców.