Urząd Miasta w Ustroniu zakończył procedurę opracowywania nowego znaku graficznego miasta. W ostatnim etapie, nowe logo zostało zatwierdzone przez Radę Miasta Ustroń uchwałą z dnia 27 kwietnia 2017r. Dla przypomnienia finalny znak jest efektem konkursu, który przeprowadzono wiosną ubiegłego roku, a autorem zwycięskiej pracy  jest Mariusz Słomiński. Następnie logo zostało zaprojektowane oraz stworzono jego klucz wizualny. Całość przedstawiono i opisano w księdze znaku, która określa zakres i możliwości jego stosowania, typografię, warianty kolorystyczne itp.


O nowym znaku promocyjnym miasta mówi naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Ustroń Katarzyna Czyż-Kaźmierczak - Pomimo, że początek wspólnej drogi jest nieco wyboisty, a zmiany i zastosowane rozwiązanie prowokują do dyskusji, mamy nadzieję, że nowe logo pozwoli Nam na wspólne budowanie nowoczesnej, spójnej i łatwo rozpoznawalnej marki Miasta Ustroń.

Wybrany projekt konkursowy został poddany analizie. Jak wyjaśnia Agnieszka Szarzec z ustrońskiego magistratu - Określono jego słabe i mocne strony w zakresie: budowy, typografii czy też kolorystyki. Delikatny lifting sygnetu pozwolił na zwiększenie jego czytelności względem zapisu typograficznego, a wybrany krój pisma znacznie zwiększył czytelność znaku. Kolorystyka logo została oparta na czterech porach roku, a wybrana na podstawie trendów panujących w ostatnich latach. Kierunek i kąt przekrzywienia pasów zostały użyte celowo, aby podkreślić dynamikę oraz krzywiznę gór - stoku,W kluczu wizualnym widzimy dwoistość podejścia do koncepcji przedstawienia sygnetu we wszelakich reklamach czy materiałach promocyjnych, który może występować zarówno jako uśmiech, jak również jako góry. Projektując motyw graficzny wykorzystano elementy stylu szwajcarskiego, który skupia się na prostocie i treści przekazu. Motyw graficzny posiada wiele elementów charakterystycznych, dzięki czemu utrwala nam się w pamięci, jest łatwo rozpoznawalny i pozwala na odróżnienie komunikatu Ustronia z pośród innych logotypów - podkreśla pracownik wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Ustroniu.
Logo występuje również w innych wersjach kolorystycznych stosowanych w zależności od danej pory roku i potrzeby. Nowy znak promocyjny jest już obecny na kilku materiałach urzędu miasta oraz na plakatach z imprezami na najbliższy sezon letni.