W najnowszym numerze dwutygodnika samorządu „Wspólnota” wywiad z burmistrzem Wisły. Tomasz Bujok rozmawia o lokalnej polityce rozwoju i wyborach samorządowych, o planach na kolejnych 5 lat nowej kadencji, jak administracja samorządowa wspiera biznes turystyczny. Jakie działania podejmuje miasto, aby przyciągnąć turystów poza zimą. Tego wszystkie można się dowiedzieć z lektury wywiadu jaki przeprowadził Janusz Król redaktor naczelny „Wspólnoty” z włodarzem Wisły Tomaszem Bujokiem.