Cyklem naszych autorskich spotkań, przygotowywanych i wprowadzanych do świadomości społecznej przez Stowarzyszenie "Projekt Ustroń" pod wspólnym tytułem "Obywatelskie Dyskusje Czwartkowe" chcemy wrócić do podstaw samorządności.

Do stanowienia o sobie, jako o społeczności lokalnej. To my,  Wy, nasi najbliżsi żyjemy w Naszej dzielnicy, znamy Nasze problemy, sprawy do załatwienia, wszystko, co Nam doskwiera w codziennym, bezpiecznym i godnym funkcjonowaniu.Bowiem to właśnie My, wspólnoty organizujące się pod różnymi formami, chcemy zmieniać świat wokół siebie. Chcemy czynić go bezpieczniejszym, atrakcyjnym pod każdym względem oraz pełnym nowatorskich koncepcji opartych o wspaniała tradycję i nowocześnie postrzegane perspektywy rozwoju w każdym obszarze organizacji naszego miasta i poszczególnych dzielnic. Razem, nigdy osobno.
Z naciskiem na samorządność i demokrację bezpośrednią – czyli właśnie powrót do dyskusji w małych społecznościach.

Żywimy nadzieję, że nasze dyskusje dotyczące bardzo ważnych kwestii takich jak popularna (in minus, niestety) "uchwała śmieciowa" Rady Miasta Ustroń, sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza i walką ze smogiem, kwestia bezpieczeństwa komunikacyjnego, rozwiązywanie palących problemów dróg lokalnych, czy mniejszych, ale również niezwykle istotnych z punktu widzenia każdej ustrońskiej społeczności, będą prowadzić do konstruktywnych rozwiązań i możliwych do realizacji działań.

Począwszy od przedstawiania projektów do realizacji na ręce decydentów wybieranych w wyborach bezpośrednich, aż po robocze ekspertyzy i analizy dotyczące realizacji danej inwestycji, programu, pomysłu. Wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa, racjonalnego gospodarowania publicznymi, czyli naszymi pieniędzmi oraz w trosce o nasze miasto, naszych najbliższych i nas samych.

Zapraszamy na pierwsze spotkania rozpoczynające cykl "Obywatelskich Dyskusji Czwartkowych" prowadzonych przez Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” wraz z każdą społecznością, która będzie chętna przedstawienia swojej koncepcji na przeróżne tematy, ważne dla społeczności lokalnej oraz dla całego miasta (razem lub osobno): rozmawiamy o bezpieczniejszym i zdrowszym życiu w naszym mieście.

Mieście uzdrowiskowym, mieście turystycznym i mieście będącym naszym codziennym miejscem do życia.

Liczy się każda opinia. Zapewniamy z pełną odpowiedzialnością za słowa. Zapraszamy serdecznie do czynnego uczestnictwa w dyskusjach.

Stowarzyszenie "Projekt Ustroń"