Jak poinformował wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej 941 z początkiem nowego miesiąca rozpoczną się pierwsze utrudnienia w ruchu. Od 02 kwietnia planowane jest wprowadzenie ograniczeń w ruchu na odcinkach:

- od przejazdu kolejowego na końcu obwodnicy Ustronia (km 0+020) na długości 280m (zakończenie przed skrzyżowaniem ul. Ustrońskiej z ul. Dębową) – zawężenie jezdni w kierunku Ustronia z ruchem wahadłowym (Etap 1),- od posesji nr 31 na ul. Ustrońskiej do oczyszczalni ścieków – zawężenie jezdni w kierunku Ustronia z ruchem wahadłowym (Etap 6),- od posesji nr 79 do posesji nr 70 na ul. Ustrońskiej – zawężenie jezdni w kierunku centrum Wisły z ruchem wahadłowym (Etap 10b).