Jako poinformował Powiatowy Zarząd Drog Publicznych w Cieszynie w związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle, że z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na czas wykonywania robót na obiekcie mostowym na rzece Wisła od dnia 24 czerwca 2019r. od godziny 10:00 zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu obiekt mostowy na rzece Wisła. Na czas zamknięcia ulicy Czarne w Wiśle wyznaczono objazd (w obu kierunkach): drogą wojewódzką DW942 - ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką DW941 - ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek. Natomiast w ciągu przebudowywanego odcinka drogi będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej. Przewidywany okres zamknięcia obiektu mostowego – ok. 4 miesiące. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie