Z przykrością informujemy o śmierci śp. Andrzeja Pilcha, urodzonego 28 lutego 1930 roku w Wiśle Czarne, byłego przewodniczącego Rady Miasta i znanego działacza.

Andrzej Pilch pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Wisła przez dwie kadencje - w latach 1990-1994 i 1994-1998.

Od roku 1990 do 2012 był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Czarnem. W latach 1996–2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSP Wisła Czarne, a w latach 2001–2006 funkcję Wiceprezesa. Od 2012 roku był członkiem honorowym OSP Wisła Czarne. Pomagał przy ukończeniu budowy remizy OSP.

Aktywnie działał w Zarządzie Osiedla Wisła Czarne. Pracował przy telefonizacji doliny Wisła Czarne. Był współzałożycielem a później prezesem założonej w 1995 r. Grupy Śpiewaczej „Czernianie” - wielokrotnie nagradzanej na festiwalach i przeglądach folklorystycznych, m.in. w Kazimierzu Dolnym. Był również aktywnym śpiewakiem chóru kościelnego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Czarne. Był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Andrzej Pilch wyróżniony został między innymi następującymi medalami i odznaczeniami:

1978 - Srebrny Krzyż Zasługi

1985 – Medal 40-lecia Polski Ludowej

1990 – Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1993 – Złota Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego”

1994 - Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

1998 - Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

2004 - Laur Gmin Ziemi Cieszyńskiej "Srebrna Cieszynianka"

Otrzymał również najwyższe odznaczenia strażackie to jest Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza oraz Złoty Znak Związku.

 

Najszczersze kondolecje rodzinie, bliskim, przyjaciołom i znajomym śp. Andrzeja Pilcha składają Burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz Przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski