Urząd Gminy Istebna poinformował wczoraj o sytuacji na terenie Trójwsi. "Gwałtowne opady deszczu, które wystąpiły w minioną noc i dzisiejszy poranek spowodowały nie tylko wzrost poziomu wody, ale też niecodzienne zjawisko geologiczne w postaci osunięcia się ziemi na stoku Ochodzitej w Koniakowie.

Warto dodać, że podobne wydarzenie miało miejsce mniej więcej przed pół wiekiem, kiedy to ziemia zsunęła się ze stoku Ochodzitej zwróconego w kierunku Tynioka ("U Rajki").

Jak poinformowała wójt gminy Istebna Łucja Michałek - Prócz osuwiska na stoku Ochodzitej wystąpiły również lokalne podtopienia w przysiółkach Czadeczka, Krężelka, Jasiówka. Sytuacja nadal wymaga nadzorowania.