Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odebrali dziś z rąk wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe warte w sumie 27,8 mln zł przyznano 23 samorządom z województwa śląskiego. W uroczystości, która odbyła się w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wzięli również udział wicewojewodowie Jan Chrząszcz oraz Mariusz Trepka.

Promesy dotacyjne wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do 16 gmin (m.in.Istebnej i Wisły) i 7 powiatów (m.in. bielski i żywiecki).

Gminie Istebna udało się pozyskać środki na odtworzenie dróg i przepustów w przysiółkach Istebnej: Gazury oraz Brzestowe Zagroń , Jaworzynce na Szkawlonkach, a także w Koniakowie: Bombolówka i Legiery Pańska Łąka. Łacznie na te zadania  wojewoda przekazał 791 tys zł.

Wisła uzyskała wsparcie 904 tys zł na remonty  zniszczonych dróg na os. Jarzębata, os. Kobyla, os. Mały Stożek, ul. Na Groń, ul. Koszarzyska.

 

Czasami jest tak, że nie wszystko jesteśmy w stanie zaplanować. I tak, szanowni państwo, jest z klęskami żywiołowymi.  Wszystko sobie wspaniale układamy, plany, budżety, wieloletnie prognozy… Wystarczy jedna noc, jedna godzina […] i nagle się okazuje, że priorytety już są gdzieś indziej. […] Państwo polskie powinno być również współodpowiedzialne w tego typu okolicznościach. Dlatego tutaj dzisiaj wspólnie jesteśmy, żeby przekazać państwu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – mówił wojewoda Wieczorek.

Samorządy przeznaczą pieniądze na remonty zniszczonych dróg, mostów, przepustów i umocnień brzegów.

W ubiegłym roku przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu przekazano promesy o łącznej wartości blisko 50 mln zł na realizację 97 zadań mających na celu zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W 2016 roku wysokość dotacji wyniosła ponad 47 mln zł i objęła 145 zadań.