W latach 2007 – 2015 zlikwidowano ponad połowę (418 z 817) posterunków policji obecnie trwają pracę nad ich przywróceniem. Zasadnicza część  zmian organizacyjno – etatowe w garnizonie śląskim przypadła na 2012 rok. W ciągu ośmiu ostatnich lat do reorganizacji komisariatów i posterunków policji doszło w 15 z 32 jednostek terenowych garnizonu śląskiego. - Trwające prace dotyczą zarówno odtwarzania  jednostek i komórek organizacyjnych policji, zreorganizowanych głównie w 2012 roku, jak i tworzenia nowych posterunków, w lokalizacjach, których reorganizacja z 2012 roku nie obejmowała – mówił podkomisarz Mariusz Szczepański z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. To w ramach tej reorganizacji ma zostać utworzony posterunek policji w Istebnej.
Już na sesji Rady Gminy Istebna w dniu 26 lipca 2017 roku, samorządowcy podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z przeznaczeniem na budowę Posterunku Policji. Rada Gminy Istebna jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie - w formie darowizny przez Gminę Istebna - niezabudowanej nieruchomości położonej w Istebnej a stanowiącej bardzo dobrze skomunikowaną działkę o powierzchni 808 m2. Przekazana nieruchomość znajduje się w Istebnej Dzielcu w niedalekiej odległości od Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Obecnie wydaje się, że była to najkorzystniejsza lokalizacja w gminie Istebna. Początkowo planowano bowiem budowę Posterunku Policji na nieruchomości przy OSP w Istebnej Centrum. Biorąc jednak pod uwagę zapisy obowiązującego planu miejscowego była ona zbyt mała na realizacje takiego budynku. Także zmiana planów miejscowych okazała się ekonomicznie nieuzasadnioną i zbyt długą procedurą.
- Z naszej strony uczestniczyliśmy tylko w procedurach przekazania w dniu  4 października 2017 roku nieruchomości oraz bieżącym wydawaniu warunków technicznych na przyłączenia mediów i uzgodnieniu zjazdu z drogi – mówi  kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Istebna  Bogusław Juroszek – w trakcie uzgodnień okazało się jednak, iż istniejąca droga dojazdowa może okazać się zbyt wąska i dlatego zawarliśmy już umowę z biurem projektowym na opracowanie projektu w zakresie rozbudowy, tj. poszerzenia i oświetlenia drogi dojazdowej. Gmina doprowadzi drogę do obowiązujących standardów w celu  zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jej użytkownikom – dodaje kierownik.     
Szybko rozpoczęto  wszystkie procedury administracyjne, gdyż jednym z warunków przekazania darowizny jest realizacja ww. inwestycji w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy darowizny, w przeciwnym razie darowizna zostanie cofnięta.
Na  corocznej naradzie w cieszyńskim garnizonie w dniu 24 stycznia br.  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia podsumowując oficjalną część spotkania mówił także o  budowie  Posterunku Policji w Istebnej. Oświadczył, że  w wyniku współpracy z Gminą Istebna pozyskano już ww. działkę budowlaną z przeznaczeniem pod budowę siedziby posterunku. Po przeprowadzonym  postępowaniu przetargowym wyłoniony został już także wykonawca, z którym w grudniu 2017 roku KWP w Katowicach podpisała  umowę  na budowę Posterunku. Inwestycja  ma być w pełni  finansowana z budżetu państwa a koszt ofertowy to 1 460 000.00 zł. Wykonawcą – zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanych wynikach przetargu  - jest firma FAKTORIA AB Sp. z o.o. z Golasowic.
        Po wykonaniu robót rozbiórkowych zakres robót budowlanych będzie obejmował nie tylko budowę niepodpiwniczonego, dwukondygnacyjnego (parter + poddasze użytkowe) budynku Posterunku Policji, z wbudowanym garażem dwustanowiskowym, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz masztem antenowym ale także wykonanie nowych przyłączy oraz montaż elementów małej architektury (ławka, kosz na odpady, stojaki rowerowe, pylon informacyjny) i wykonanie trawników.
Nowo powstały budynek będzie kolejnym obiektem w ramach program standaryzacji jednostek, którego celem jest poprawa warunków obsługi w komendach i komisariatach oraz polepszeniu warunków pracy pracowników Policji.