Rozpoczęło się wielkie porządkowanie centrum miasta Wisła. W dniu  30 listopada br. podpisano umowę dotyczącą budowy basenów a w dniu 08 grudnia br. podpisano umowę na remont  dworca, pozostało więc  rozwiązanie kwestii bezpiecznego dotarcia do obydwu obiektów,  tj.  budowy podziemnego przejścia pod najbardziej ruchliwą  ulicą  Kolejowa w Wiśle.   

Pierwotny pomysł zrodził się już na warsztatach dotyczących opracowania wizualizacji centrum miasta a organizowanych przez Politechnikę Śląską. Ze względu na trafność i rentowność takiego rozwiązania zostało ono natychmiast rozważone przez burmistrza Wisły Tomasza Bujok.   

- Obecnie to już nie wizja. Chcemy zlecić opracowanie  projektu budowlanego przejścia podziemnego, aby bezkolizyjnie  połączyć centrum miasta z Dworcem PKP i ewentualnym centrum przesiadkowym, które chcielibyśmy także utworzyć w tym rejonie – informuje włodarz miasta - Głównie chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Podziemne przejście  pozwoli na w pełni  bezpieczne skomunikowanie tych obszarów z centrum miasta. To zadanie strategiczne rozwiązujące problem na kilkadziesiąt  najbliższych lat, to realizacja  pierwotnych założeń budowy ciągów pieszych. 

 W celu realizacji  przedsięwzięcia poczyniono już pierwsze inwestycje a mianowicie wydłużono nadwiślański deptak.

-Na etapie projektowania zostanie rozwiązanych szereg ważnych aspektów, jak np. sposób odprowadzenia wód deszczowych z przejścia. Nie przeprowadzono specjalnych poprzedzających analiz dotyczących ukształtowania terenu, bowiem kwestia poziomu wód gruntowych nie stanowi już obecnie żadnego problemu – wyjaśnia Tomasz Bujok. - Chcemy także uniknąć barier architektonicznych i od razu zaprojektować pochylnie w celu umożliwienia korzystania z przejścia osobom niepełnosprawnym.   

Bardzo często elementem zaporowym dla szeregu inwestycji, nawet bardzo potrzebnych, jest ich koszt.

- Dzisiaj za wcześnie mówić o kosztach inwestycji – informuje burmistrz - Koszt dokumentacji projektowej powinien zamknąć się kwocie 100-150 tyś zł. Ważnym aspektem wpływającym na koszty będzie konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu.  Dużą wiedzę na ten temat posiada Zarząd Dróg Wojewódzkich z uwagi na wcześniej wykonaną inwentaryzację niezbędną do opracowania projektu przebudowy drogi. Pomysł budowy przejścia podziemnego uzyskał bardzo pozytywną opinię projektantów przebudowy drogi a także Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pana Zbigniewa Tabor. Znacznie poprawi się ruch na dwóch wyprofilowanych zakrętach, gdyż nie będzie spowalniany przez przejścia dla pieszych.

Wg relacji burmistrza Wisły realizacja tej  inwestycji nie obciąży tylko budżetu gminy.

- Koszt opracowania projektu należy do zadań gminy, ale mam nadzieję, iż realizację całości inwestycji sfinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski – mówi z nadzieją - ale do tych rozmów dopiero podejdziemy. Chcemy wykorzystać aspekt znacznego ograniczenia kosztów przy rezygnacji z budowy zaprojektowanych już zwykłych przejść przez jezdnię i przekazania tych środków na budowę przejścia poziemnego. Będziemy  szukać takich rozwiązań, aby nie obciążyć kasy Miasta. Czasem warto poczekać z pewnymi rozwiązaniami. Pierwotnie planowaliśmy uzyskać dopłatę z Unii Europejskiej ale takie wcześniejsze opracowanie projektu bez konsultacji w zakresie przebudowy drogi i wystąpienie z wnioskiem unijnym zamknęłoby drogę do wnoszenia jakichkolwiek zmian. Obecnie posiadamy czas na wyszukanie trafnych rozwiązań i prowadzenie rozmów, bez konsekwencji utraty środków.    

To nie wszystkie zamysły włodarza miasta. Pomimo wielkiego rozmachu rozpoczętych już projektów  wiele inwestycji jest jeszcze w fazie projektowania.    

- Wiele projektów jest jeszcze „uśpionych” – mówi gospodarz „perły Beskidów”. -  mam nadzieje, że w przyszłości  uda się je zrealizować. Jestem dumny, że wiele kluczowych tematów i rozwiązań zostało wytyczonych i jest już w trakcie realizacji. W dniu 30 listopada br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. ''W systemie zaprojektuj i wybuduj - Inteligentne Baseny - rewitalizacja parku kąpielowego w Wiśle'', a w piątek 08 grudnia br. po wyłonieniu wykonawcy została podpisana umowa na wykonanie remontu dworca. Zaraz po Nowym Roku roboty na obiekcie ruszą pełną  parą, a termin zakończenia inwestycji wartej około 5 mln zł, został określony na 31 sierpnia 2018 roku.