W dniach 13 - 15.07. 2017r komunikacja regularna na liniach do Wisły Czarnego i Wisły Malinki prowadzona będzie zgodnie z rozkładem jazdy podanym na tablicach przystankowych. Ponadto uruchomione zostaną dodatkowe kursy na czas dojazdu i odwozu kibiców. I tak: - miejsce odjazdu na skoki do Nowej Osady skrzyżowanie: przystanek przy cukierni i aptece koło Placu Hoffa oraz przystanek ul. Olimpijska, - miejsce odjazdu po skokach do Wisły ul. Kolejowa: skrzyżowanie Nowa Osada, przystanek na drodze z Czarnego, - przewóz kibiców w ramach dodatkowej komunikacji odbywać się będzie na podstawie wykupionego w autobusie biletu „tam + powrót”, -odjazdy dodatkowych autobusów na skoki: co 20 minut z możliwością częstszych odjazdów stosownie do potrzeb, dnia: 14.07.17r – od godz. 15.00 do godz. 17.15, 15.07.17r - od godz. 15.00 do godz. 17.15, -odwóz chętnych kibiców po skokach narciarskich nastąpi do 40 minut od ich zakończenia na podstawie wykupionego w autobusie biletu oraz w miarę zapełniania autobusów i przejezdności drogi. ZARZĄD WISPOL