W miniony czwartek 22 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Wisła w kadencji 2018-2023. W wyniku wyborów w skład Rady Miasta weszli: Roman Cieślar, Stanisław Cieślar, Barbara Kędzior, Alicja Pilch, Tadeusz Pilch, Zdzisław Pilch, Piotr Pinkas, Janusz Podżorski, Piotr Polok, Rafał Skurzok, Jan Szalbot, Andrzej Szalbót, Bronisław Szalbót, Sławomir Wantulok i Mirosław Wójcik. Dla przypomnienia, wiślańscy rajcy zostali wybrani bez głosowania z powodu braku kontrkandydatów we wszystkich okręgach wyborczych.

Pierwsza część sesji poprowadził najstarszy radny - Piotr Pinkas. Następnie radni otrzymali z rąk Grażyny Szalbot – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Miasta Wisła, którym po raz trzeci z rzędu został Janusz Podżorski. W dalszej części sesji ślubowanie złożył, a następnie wystąpił Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok. Wybrano także Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym został Zdzisław Pilch. Powołano również stałe Komisje. Ich Przewodniczącymi zostali: Jan Szalbot (Komisja Rewizyjna), Mirosław Wójcik (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Bronisław Szalbót (Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa), Sławomir Wantulok (Komisja Kultury, Turystyki, Promocji, Sportu), Rafał Skurzok (Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta), Alicja Pilch (Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych).