W czwartek 8 września zamknięty zostanie w godz. 8:00-16:00 odcinek ul. Dziechcinka długości ok. 500m od wiaduktu kolejowego do przystanku autobusowego za skrętem na os. Skolnity (układana będzie druga-ścieralna warstwa asfaltu na całej szerokości drogi jednocześnie).