Z otrzymanych informacji wynika, iż planowane prace remontowe na drodze wojewódzkiej DW 941 ul. Ustrońska, powinny zakończyć się do 19 maja (piątek). W przypadku pojawienia się opóźnienia, prace zostaną wstrzymane na weekend. Na ten czas zostanie przywrócona pełną przejezdność przez oba pasy ruchu na moście. Obecnie czas przejazdu od strony Ustronia w zależności od natężenia ruchu wynosi od 20 min do ponad godziny.