Perła Beskidów wzbogacała się o kolejne miejsce odpoczynku, ale również zadumy nad naszą historią. Oddano właśnie nowy Skwer Niepodległości. Miejsce zostało poświęcone pamięci mieszkańców walczących o odzyskanie niepodległości: bp Juliuszowi Bursche, diakonis Annie Szalbot „Rachela” oraz mjr Adamowi Pilchowi „Góra”, „Dolina”.

 

Modernizacji tego miejsca chcieliśmy już dokonać  w zeszłym roku i uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości. Taka była intencja właściciela tego terenu, który z takim zamysłem przekazał teren gminie. W tym roku razem z Jabłonkowem udało się nam pozyskać środki transgraniczne. Dzięki czemu udało się uporządkować teren i powrócić do idei niepodległości oraz uczcić trzech naszych mieszkańców. Były to osoby zasłużone w walce o niepodległość – informuje burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

 

- Całość modernizacji wynosi około 240 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło około 130 tys. z funduszy unijnych. Drugie etap prac na terenie bliżej centrum miasta będziemy realizować na wiosnę, ze względu na zajęcie tego terenu pod potrzeby remontu drogi wojewódzkiej – dodaje włodarz Wisły.